Reklama

2018-04-10 21:27:31

Szlembark

Otwarci na Europę

Reklama

Reklama

W szkole podstawowej w Szlembarku młodzież i nauczyciele podsumowali unijny projekt.

Projekt ,,Mobilność kadry edukacji szkolnej” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany był od 1 września 2016 r. do 31 marca 2018. i nosił tytuł ,,Otwarci na Europę, otwarci na zmiany”.

W czasie trwania projektu zrealizowano wiele działań, które miały na celu nabycie kompetencji językowych przez nauczycieli i rodziców , wykorzystywanie podczas pracy z uczniami nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nawiązywanie kontaktów z partnerskimi szkołami UE, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, rozwijanie świadomości językowej i międzykulturowej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

W uroczystości podsumowującej cały projekt wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele urzędu gminy Nowy Targ , dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji wiejskich, specjalista ds. Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Program artystyczny rozpoczęli uczniowie klasy VI i VII, wykonując tradycyjny taniec węgierski ,,Czardasz”. Nauczyciele uczestniczący w zagranicznych kursach językowych zaprosili wszystkich zebranych w wirtualną podróż do Londynu i na Maltę, prezentując zdjęcia ze swoich podróży.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Kulminacyjnym punktem programu było przedstawienie teatralne w języku  angielskim ,,Snow White” - ,,Królewna Śnieżka” w wykonaniu uczniów klas V i VI. W rolę dwóch narratorów wcieliła się dyrektor szkoły i jeden z rodziców, wykorzystując umiejętności językowe zdobyte podczas trwania projektu.

Nie zabrakło występów najmłodszych członków społeczności szkolnej, którzy zaprezentowali krótką piosenkę angielską. Na zakończenie uczniowie, nauczyciele i rodzice zaśpiewali piosenkę ,,Let it be’’ zespołu The Beatles.

opr. m

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl